top of page

Holistische Coaching Kinderwens/ Zwangerschap.

Holistic Coaching Desire to have Childeren/ Pregnancy

 

Je weet dat je graag een kindje wilt. Je bent er veel mee bezig. Je bent een twintiger, dertiger of veertiger. Het wil niet meteen lukken en voor je gevoel duurt het allemaal erg lang. Hierbij heb je bepaalde ideeën, overtuigingen en gedachten die soms helpend zijn maar vaak ook niet. Je omgeving vindt er ook nog wat van. Je wilt hierbij graag ondersteuning en merkt dat je vast loopt. Wat zich soms uit in fysieke klachten die niet helpend zijn in jouw proces.

 

Of je bent zwanger maar loopt tegen allerlei problemen aan op fysiek en mentaal vlak. Je bent vaak moe of je voelt je mentaal heel anders dan voorheen. Misschien lukt werken niet goed meer of ervaar je weinig begrip voor jouw situatie van je omgeving of jouw werkgever. Je zit in een drukke fase van je leven en wilt ook alles goed regelen rondom je zwangerschap er komt veel op je af. 

 

In beide situaties kan ik jou ondersteuning bieden als holistisch werkend professional. Vanuit verschillende invalshoeken: mentaal ( o.a. emoties, belemmerende overtuigingen), fysiek ( voeding, beweging ontspanning), zingeving / spiritualiteit (o.a. vanuit welke waarden leef je)  en pro-activiteit ( eigen regie, vanuit welke plek). In mijn werk kom ik regelmatig vrouwen tegen met bovenstaande issues. Daarnaast weet ik als ervaringsdeskundige en vooral als mens hoe het is als het even duurt voordat je zwanger wordt. En daarnaast hoe lastig het soms kan zijn om in dit alles jouw eigen pad te volgen. En ook als je, wat de maatschappij ziet als ouder, en zwanger raakt wat daarbij komt kijken. 

 

Onderstaand meer uitleg over mijn begeleiding/ coaching.

I also work in English for coaching sessions, my website is not yet in English, please dot not hesitate to contact me.

 

Een reis naar binnen

 

Ik zie een kinderwens en de zwangerschap als een reis naar binnen. Waarbij je daarnaast ook altijd met je beide voeten op de grond blijft. Je komt van alles tegen van jezelf wat je eerst misschien niet voor mogelijk had gehouden of waar je eerder misschien niet mee bezig was. Ook neem je hierin altijd jezelf mee, wat ik ook vaak aangeef in mijn gesprekken. Jouw eigen bagage, overtuigingen, opvoeding, sociale omgeving, gedachten spelen hierbij een belangrijke rol. Het is goed om je hiervan bewust te zijn en zo nodig hiermee aan de slag te gaan. Ik ben van mening dat sommige zaken op dit terrein in de weg kunnen zitten en je niet helpen in jouw reis. Een andere lading geven aan zaken kan hierbij zeker helpend zijn in jouw proces. Als Act ( Acceptance Commitment Therapy) Coach werk ik hier volop mee. Je kunt hier beter nu mee starten zodat je niet onnodig belastende zaken doorgeeft aan jouw kindje. Dit vraagt om oprecht en eerlijk naar jezelf te kijken en dat is zeker soms confronterend en niet altijd gemakkelijk. In mijn reis waren overgave en loslaten de grote woorden.

 

In alles in mijn begeleiding/ coaching hou ik rekening met de persoon die voor mij zit.  Ik heb geleerd vanuit NLP ( Neuro Linguïstisch Programmeren) dat rapport maken, aansluiting vinden, verbinding hebben met de personen die ik begeleid van groot belang is. Dit heeft grote invloed op het doen slagen van het traject. Ik kan hierbij flexibel schakelen in de technieken die ik inzet en daarbij mensen in hun waarde latend, met een open blik iemand tegemoet treden is voor mij een groot goed. Ik heb de afgelopen jaren ervaren dat dit vaak goed lukt en heb zo al hele uiteenlopende mensen mogen begeleiden, qua niveau, achtergrond, leeftijd en afkomst. Dit past bij de missie en visie op mijn levenspad.

 

Mentaal

 

In ons hoofd gebeurd veel. Veel mensen zijn veel met hun verstand bezig of leven vanuit hun hoofd. Ik merk dan ook vaak op dat ik veel mensen zie binnen komen met een "wandelende" hoofd. 

Ook raak ik soms zelf verstrikt in mijn hoofd maar weet ik ook terug te schakelen naar een andere modus. We groeien op met bepaalde ideeën, opvattingen en overtuigingen, het gezin van herkomst speelt hierbij een belangrijke rol. Kijken vanuit systemisch werk ( familieopstellingen) kan hierbij zeker helpend zijn en zet ik soms ook in. Daarnaast leren we onszelf zaken aan en vinden we vaak een hoop van onszelf, oordelen en belemmerende overtuigingen spelen hierbij vaak een rol. Dit speelt ook heel vaak bij een kinderwens of zwangerschap die niet soepel verloopt. En dan hebben we ook nog onze omgeving die van impact is op jouw mentale welzijn. 

Ik zet hierbij in op dat lichaam en geest samenwerken met elkaar en zie deze twee niet als los van elkaar. Een thema wat hierbij vaak speelt is loyaliteit. En dan vooral loyaal toe zijn naar de ander en de giftigheid hiervan omdat je daarbij jezelf vergeet. Ook in het thema van kinderwens/zwangerschap is het van belang om dichtbij jezelf te blijven en soms is dat best lastig en vraagt dit zeker wat. Wat is hierbij voor jou van belang en hoe blijft je daadwerkelijk dichtbij jezelf? Verder zitten er in ons hoofd vaak vele beren en staan die in de weg. Zijn deze beren echt of heb je ze gecreëerd in je hoofd? Ook is het goed dit onder de loop te nemen.  Ik maak hierbij ook gebruik van een intentie zetten, affirmaties of simpelweg vanaf een afstand kijken naar je gedachten. Psychologische flexibiliteit is hierbij een groot goed.

 

Fysiek

 

Hierbij zet ik in op: voeding, beweging, ontspanning. Vanuit mijn visie als ( natuur)voedingsadviseur, supplementen adviseur, yoga docent en lichaamswerker. 

 

Je lichaam geeft vaak signalen af, echter zijn we niet meer gewend hierna te luisteren. Een signaal is er niet voor niets. Meer leren luisteren naar jouw lijf is helpend maar voor velen moeilijk. Niet meteen een pil erin maar even zijn met wat is is een opgave maar kan wel helpend zijn. Door veel stress is ontspanning ook vaak een belangrijk thema hierbij. En iedereen doet dat op zijn eigen manier, waarbij we samen kijken naar wat passend is. Ontspanning is erg belangrijk voor jouw lichaam bij een kinderwens en met de zwangerschap, veel stress hormonen aanmaken is niet helpend. Zelf heb ik nu ervaren na ruim 12 jaar elke ochtend te starten met simpele yoga oefeningen en meditatie dat dit enorm helpt op het niveau van lichaam en geest voor o.a. meer helderheid gedurende de dag, ontspanning kunnen vinden bij ongemak maar vooral een meer vitale/ flexibele geest. 

Ook hierbij geldt oefening baart kunst, leren fietsen heb je ook niet gedaan in 1 dag. Discomfort hoort hier ook bij. Immers we zijn snel geneigd om iets wat we niet kennen als vreemd en raar te bestempelen, hierbij uit je comfort zone stappen is ook onderdeel van het proces. 

Bewegen kan op vele verschillende manieren maar zal ook zeker jouw lichaam helpen rondom het thema; kinderwens of zwangerschap. Uit het hoofd in het lijf door: wandelen, fietsen, krachttraining, hardlopen maar ook tuinieren. Voeding speelt ook een belangrijke rol bij jouw fysieke en mentale welzijn. De darm- hersenen as is hierbij een belangrijk thema. Dit geeft aan dat de darmen en de hersenen constant met elkaar communiceren. De bacteriën in de darmen communiceren direct met de hersenen en hebben grote invloed op het brein. Hier valt bij velen zeker nog winst te behalen als dit passend is, door het inzetten van bepaalde voeding of probiotica. Zeker ook bij een kinderwens. Inzetten op zoveel mogelijk vers voedsel, minder suiker en ongezonde vetten is hierbij een eerste stap. Afhankelijk van degene die ik voor mij heb zitten en wat passend is steken we hierop in, bv door de leefstijl en voedingsanalyse. Vanuit mijn achtergrond als leefstijl coach kan ik je hierbij ook prima ondersteunen. Je zult merken dat andere voeding ook vaak betekend een andere state of mind. Je staat hier niet altijd of misschien wel nooit bij stil. Ook is er bepaalde voeding die juist helpend is bij stress en bij vruchtbaarheid. Eventueel ondersteund door supplementen. Dit alles om jouw lichaam in een optimale staat te brengen.

 

 

Zingeving/ Spiritualiteit/ Zelfwaardering

 

Voor sommige dit dit lezen zijn het misschien grote woorden of zaken die ver van je af staan. Voor anderen misschien helemaal niet. Toch zijn dit ook belangrijke zaken om bij stil te staan. Wat is voor jou belangrijk in het leven? Is daarbij vaak een vraag die ik stel. Ook in de Integrale Vitaliteitscheck die ik regelmatig inzet komen deze vragen naar voren. Of waarom doe je de dingen die je doet? Ook hierbij geldt dat we dit op vele verschillende manieren kunnen insteken. Weten waarom je op aarde bent kan voor velen helpend zijn op hun levenspad of zoektocht rondom kinderwens/ zwangerschap. Religie kan hierbij troost en houvast bieden. En dit kan op vele verschillende manieren. Ik geloof zelf in de bron/ het licht en dat iedereen vanuit zijn zielsmissie kan leven en uit energie bestaat. Zelf ben ik niet met de kerk opgegroeid maar heb mijzelf later in het leven wel meer ontwikkeld op dit gebied. Ook als yogi zie ik dat er meer is dan alleen het fysieke lichaam. 

Zelfwaardering past hierbij voor mij ook goed. Dat zit hem in groei en vanuit welke plek neem jij deel aan het leven. Een plek vanuit liefde, geduld en respect kan zeer helpend zijn in jouw eigen proces ook hoe je oordeelt naar de ander. Mildheid voor jezelf, tijd nemen voor een veranderproces zijn hierbij ook belangrijke thema's. Vrijheid voelen in jezelf, heb ik zelf ervaren als zeer helpend, los van wat de ander vindt jouw eigen pad volgen. En dat is zeker niet altijd gemakkelijk maar wel een mooi proces en de moeite waard om aan te gaan. Dit zijn thema's die ik graag op verschillende manieren meeneem in mijn begeleiding.

 

 

Pro-activiteit/ Eigen regie

 

In mijn begeleiding/coaching geldt bij alles je moet er uiteindelijk zelf mee aan de gang. Daarbij zet ik in op pro-activiteit en eigen regie zodat je er in jouw dagelijkse leven mee aan de slag kunt. Garanties kan ik nooit bieden maar de reis die je aangaat en dat jezelf de tijd gunt zijn al de moeite waard. Ik heb zelf ervaren dat als je rond de thema's kinderwens/ zwangerschap een positie kunt innemen van wat er ook gebeurd alles is goed dat dit zeer helpend is in jouw proces. Niet vanuit krampachtigheid dingen inzetten en doen of omdat het zo hoort maar mee gaan met de stroom van het leven. Het is voor velen nog een grote stap, wat ik goed begrijp en waar ik ook zelf een tijd mee heb geworsteld, maar wel een belangrijke stap.

 

Wat ik vaak benoem is: "Ik ga niet trekken aan een dood paard."  Ik verwacht dat je met de aangereikte handvatten, tools, tips en tricks zelf aan de gang gaat. De mate waarin dit gebeurd verschilt per persoon en dat is prima. Zelf de verantwoording nemen over jouw leven en jouw geluk niet laten afhangen van externe factoren zijn hierbij belangrijke thema's. Er is al veel in jouw aanwezig echter soms ben je jezelf daarvan niet bewust. Of het is bedekt door conditioneringen en sluiers uit het verleden. Dan hebben we het daar eerst over. Echter in een slachtoffer rol blijven hangen en alles altijd buiten jezelf zoeken is hierbij niet helpend. Spiegels voorhouden is ook onderdeel van hoe ik werk. Op een passende manier. Bij eigen regie geldt ook omring jezelf met passende mensen in jouw leven. En ook licht en donker kunnen naast elkaar bestaan en heb je ook nodig beide om te ervaren in het leven en voluit te kunnen leven. Comfort vinden bij discomfort is daarbij ook van belang. Zoeken naar goedkeuring van de ander of vast zitten in niet helpende patronen zijn hiervan ook onderdeel.

 

 

Mijn achtergrond

 

Als holistisch werkend professional heb ik een brede achtergrond wat zeer helpend is in mijn werk. Al ruim 15 jaar ervaring in het begeleiden/ coachen van mensen. Vaak ook in het speelveld van werknemer en werkgever. 

 

Ik heb een achtergrond als: Integraal leefstijlcoach, Natuurvoedingsadviseur, Supplementen Adviseur, Oplossingsgerichte Coach, Act Coach, Bedrijfsmaatschappelijk Werker, Trainer en Yoga docent. Ik heb ervaring met zeer uiteenlopende mensen o.a.: daklozen, asielzoekers, expats, mensen met een niet westerse achtergrond, hoog en laag opgeleiden en alles wat er tussen in zit, van twintigers tot zestigers. In heel veel verschillende contexten en ik heb ook internationale werkervaring. Ook kan ik begeleiding/ coaching bieden in het Engels.

Ik heb met hele uiteenlopende vragen en thema's te maken in mijn werk, kijk hiervoor verder rond op mijn website en ook bij het kopje:  About me/ Ervaring en Opleiding.

 

Praktisch/ Werkwijze

 

Ik werk met video bellen, waar ik inmiddels hele goede ervaringen mee heb. Dit is vaak gemakkelijker in te plannen en scheelt veel reistijd. En vanuit mijn kantoor te Nijmegen. Ervaring leert dat er vaak tussen de 3 a 6 gesprekken/ sessies zijn. Ik zet verschillende technieken en werkwijzen in o.a.: leefstijl en voedingsanalyse, integrale vitaliteitscheck, Yoga Nidra ( ontspanning), Act oefeningen, oefeningen vanuit NLP, systeem gericht werken, yoga oefeningen en meer.

Een intake kan altijd vrijblijvend en kosteloos en duurt maximaal 30 minuten via video bellen. We kijken samen of we iets voor elkaar kunnen betekenen en of we beide een klik ervaren. Daarna volgen afspraken over de rest van het traject. Ik kan vooraf een inschatting maken over hoeveel gesprekken we samen hebben of we bekijken dit per keer, beide werkt goed.

 

Ik werk vanuit : Relatie gerichtheid, Rapport maken met de persoon die ik begeleid, humor, buiten de gebade paden treden (In mijn eigen leven ook een belangrijk thema), werken vanuit gevoel, spiegels voorhouden, no nonsens, open en direct communiceren.

 

 

Investering in jezelf

 

Een gesprek/ Coach sessie duurt gemiddeld 1 uur en kost 80 euro. Het eerste gesprek na de kosteloze ( 30 minuten) kennismaking is de intake en duurt 1,30 uur en kost 95 euro.

Als je drie gesprekken in 1 keer afneemt en betaald krijg je 15 % korting. Wil je op zaterdag een gesprek met mij inplannen dan betaal je 90 euro per uur. Dit zijn particulieren tarieven.

 

Mocht jouw werkgever de gesprekken betalen, b.v. in het kader van duurzame inzetbaarheid of bij re-integratie dan kan ik de gesprekken ook omschrijven als inzet Bedrijfsmaatschappelijk Werker of Coach en dan gelden er zakelijke tarieven. Voor meer informatie hierover vraag een offerte op. En kijk bij de kopjes Bedrijfsmaatschappelijk Werk en Voor Bedrijven op deze website.

 

De maanden: augustus, september en oktober ben ik niet beschikbaar i.v.m. mijn zwangerschapsverlof. Medio november kan ik weer gesprekken inplannen afhankelijk hoe ik mij dan voel, eind oktober zal ik dit beslissen en ook laten weten.

 

Alle gesprekken dienen voorafgaand betaald te worden dit kan in overleg per bank overmaking ( ik stuur je een betaalverzoek) of contant. Ik zal altijd een coach overeenkomst opstellen zodat we samen binnen kaders werken, dit zorgt voor duidelijkheid in verwachtingen over en weer en transparantie.

 

Contact

 

Mail: Maaike@balanswerkt.nl

Mobiel: +31(0) 633036419

 

Live gesprekken vinden altijd op afspraak plaats in mijn mooie kantoorruimte in Nijmegen niet ver van het centrum.

Gedurende mijn periode van afwezigheid ( zie hierboven) beantwoord ik geen mail of telefoon. 

 

Fijne collega's op dit terrein:  

 

* Chantal Bruijsten, chantalbruijsten.com ( werkt online)

* Danielle Willems, www.vrouwengeneeskunde.nl (op locatie in Utrecht), zeer de moeite waard om heen te rijden.

bottom of page