Businessmen

Balanswerkt voor bedrijven

Veel bedrijven maken serieus werk van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Dat is in het belang van het bedrijf en goed voor de medewerkers. Er verandert veel in het werk. Medewerkers moeten langer doorwerken, er wordt veel van hen gevraagd. Medewerkers moeten meer presteren, vaak zelfs in minder tijd.Hoe zorg je dat medewerkers gezond, positief en gemotiveerd bij je blijven werken? Hoe zorg je ervoor dat ieders kracht zo goed mogelijk wordt benut? En hoe bereik je een lager ziekteverzuim? Of beter nog, hoe voorkom je ziekteverzuim?

Gezonde en vitale medewerkers, die graag naar hun werk gaan en het werk doen waar ze goed in zijn, zitten lekker in hun vel. Thuis en op het werk. Help je medewerkers met lekker werken. Met integrale leefstijl coaching voor je medewerker. En met trainingen voor leidinggevenden en werknemers, bv leefstijl trainingen, intervisie/teamcoaching en omgaan met psychische klachten van werknemers.

Training Leefstijl; Fit en Vitaal door het leven

Deze training duurt in totaal 12 uur ( zes bijeenkomsten van 2 uur of 3 bijeenkomsten van 4 uur). In deze bijeenkomsten staan verschillende leefstijl thema's centraal: 1 IQ; Mentale fitheid, 2 EQ: Sociaal-Emotionele balans 3 FQ Fysieke balans, 4 SQ Zingeving en 5 PQ Pro-activiteit. Gericht op de dagelijkse praktijk van de deelnemers, waar loop je tegen aan en wil je aan werken staat centraal? Er wordt interactief gewerkt. Voorafgaand aan het trainingstraject is een individuele telefonisch intake per deelnemer om het traject op maat te kunnen laten maken en aan te laten sluiten op de wensen/behoeften van de deelnemers. 

Wat levert de Leefstijl training: Fit en Vitaal door het leven o.a. op:

 • Een gezond voedingspatroon ondersteunend aan een gezonde levens stijl

 • Betere balans tussen werk en privé

 • Meer inzichten in hoe om te gaan met belemmerende gedachten

 • Een positieve mindset

 • Meer leven vanuit het lijf ( hart) i.p.v. alleen vanuit je hoofd

 • Meer inzicht in hoe gezond te eten en leven.

 • Omgaan met veranderingen,stress en werkdruk.

 •  Veranderingen zien als een uitdaging

Begeleiding / Coaching van werknemers

Ik heb veel ervaring ( ruim 15 jaar) met de begeleiding /coaching van individuele trajecten met werknemers. Zowel vanuit de profit als non-profit. Re-integratie en arbodienstverlening. Ik ken het speelveld van de werknemer en werkgever goed.

 

Wanneer zet je een coach traject in?

 • Om uitval ( ziekte) van een werknemer te voorkomen of als er al sprake is van een ziekmelding.

 • In een ontwikkel of verbeter traject van een werknemer.

 • Re-integreren na (langere) periode van arbeidsongeschiktheid.

 • Omgaan met rouw (verschillende manieren van rouw).

 • Het hanteren van werkdruk.

 • Bij (dreigende) overspannenheid of burn-out van de werknemer.

 

 Ik heb ervaring met het werken in de verlengde arm van de bedrijfsarts. Ook voer ik bemiddel gesprekken, tussen werknemer en leidinggevende of met een heel team wanneer er een (dreigend) conflict is. Of als er samenwerking problemen spelen.

 

Duur Coach traject

De duur van aan coach traject kan heel wisselend zijn afhankelijk van de situatie en ik probeer vooraf natuurlijk zo goed mogelijk een inschatting te maken. Mijn ervaring leert dat er vaak tussen de 3 a 8 gesprekken nodig zijn om te komen tot duurzame gedragsverandering.

 

Als Bedrijfsmaatschappelijk Werker werk ik conform de gedragscodes van het Bedrijfsmaatschappelijk werk en ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging BPSW. Voor mij is de vertrouwelijkheid van de functie t.o.v. de werknemer en de privacy van de werknemer een groot goed.

Intervisie / Teamcoaching

"Het bijzondere aan team intervisie is dat het draait om samen leren en problemen oplossen."

Ook bied ik intervisie aan in teams. Dit is een collegiale en vertrouwelijke leergroep van tussen de 5 - 8 personen. Om gestructureerd een lastige praktijksituatie van een van de collega's te bespreken. En dit gezamenlijk te analysen en van advies te voorzien. Naast dat het wordt gebruikt voor lastige situaties is het ook een goede ontwikkelmethode voor het team. Het is heel mooi om te ervaren dat er in korte tijd vaak belangrijke inzichten ontstaan en het team dichter bij elkaar komt. 

Duur

Intervisie duurt per bijeenkomst 2 uur en kan in onderling overleg vaker worden gegeven bij behoefte op locatie van de werknemer. Vanuit mijn rol als bedrijfsmaatschappelijk werker, trainer en coach heb ik hier ervaring mee bij uiteenlopende bedrijven.

Maatwerk

Verder zijn er zeker trainingen mogelijk op maat, ik lever graag maatwerk. En ik heb genoeg ervaring en ideeën.

Voorstel op maat

We hebben eerst een vrijblijvend gesprek om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Dit gesprek kan ook prima via video bellen. Op basis daarvan maakt Balanswerkt een aanbod op maat voor je bedrijf. Wil je meer weten? Neem contact op.