top of page
Image by Jeremy Bezanger

Integrale Leefstijl en Vitaliteit Coaching

Herken je het gevoel dat je altijd moe bent? Of het moeilijk vindt om alle ballen in de lucht te houden? Gezonder wilt gaan eten zodat je meer energie hebt voor je dagelijkse leven? Of wellicht voel je veel stress en neig je daarbij naar gemaksvoeding? Kortom je merkt dat op diverse vlakken je leefstijl niet is zoals je graag zou willen en je wilt daarbij wel wat ondersteuning?

Ga dan met mij als Leefstijl en Vitaliteit Coach aan de slag. Ik heb een gedegen opleiding gedaan als Post Hbo Integraal Leefstijlcoach. Daarnaast ben ik ook opgeleid tot oplossingsgerichte coach. Ik blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied en volg regelmatig scholing. Mijn levenservaring, scholingen en werkervaringen ( ruim 15 jaar) met hele uiteenlopende doelgroepen zorgen ervoor dat ik bij uiteenlopende coaches/ cliënten goed aansluiting kan vinden.

Aanpak

Hier en nu Centraal

Voor mij staat het hier en nu centraal, we leven altijd in het hier en nu of we dat nu beseffen of niet. Ik zie vaak dat we gedachten activeren en gevoelens die in het verleden zijn ontstaan en daarmee deel van onze persoonlijkheid zijn geworden. Soms kan het hierdoor lijken of we door het verleden bepaald worden. Dit zorgt weer voor projecties naar de toekomst. We hopen dan dat die ons zekerheid en veiligheid bieden. Voor mij is het ontsnappen aan die oude programmering de weg naar vrijheid in jezelf. Veel is al aanwezig in jezelf maar vaak door overlevingsstrategieën en coping mechanisme ( manieren om met moeilijke en traumatische momenten om te gaan) bedekt geraakt.

Ook ervaar en zie ik dat veel mensen in hun hoofd leven. Dit is ook niet vreemd want vaak ben je zo opgegroeid en heeft het leven je zo gevormd. De kunst om uit het hoofd te komen en meer in het lijf en hart te komen zijn mooie processen. Je bent niet jouw gedachten en ook niet jouw emoties. Voluit leven op de flow van het leven is heel mooi en bevrijdend. Toch is dat vaak een zoektocht. Ik ben daarbij jouw reisleider, de antwoorden liggen al in jezelf. Zingeving en spiritualiteit zijn belangrijke onderdelen in mijn leven. Religie en spiritualiteit zie ik heel breed. Dit stuk neem ik ook zeker mee in mijn coaching. En op dit stuk altijd aansluiting zoekend bij de persoon die ik voor mij heb en ook hier is alles goed en niets is fout. Gedijen met wat is, is een belangrijke pijler in mijn begeleiding. Hierbij sluit de ACT ( gedragstherapie) goed aan, Acceptance & Commitment Therapy. Met veel aandacht voor het hier en nu, afstand nemen van je gedachten, stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt en investeren in je waarden. Dat alles voor meer flexibiliteit en veerkracht op mentaal vlak. Wat heel helpend is in de obstakels die iedereen in zijn/haar leven tegen komt. Het leven is niet altijd leuk maar beter kunnen surfen op de golven van het leven is een groot goed.

Surfing

Integraal Model Leefstijl Coaching

Integrale Leefstijl en Vitaliteit Coaching richt zich op verschillende vlakken:    
                                          

 1. Mentale fitheid ( Gedachten, Overtuigingen en Veerkracht)

 2. Sociale Emotionele balans (Emoties en gevoelens, ik en de ander)

 3. Fysieke Balans (Voeding, Beweging, Ontspanning en slapen)

 4. Zingeving (Identiteit, Kernwaarden en missie)

 5. Pro-activiteit (Motivatie,daadkracht en zelfsturing

20200604_181533.jpg

In de Integrale leefstijl Coaching staat de Integrale Vitaliteitscheck en de Leefstijl en Voedingsanalyse (LVA) centraal. Ook werk ik vanuit de natuurvoeding. Dit wil zeggen een gezond, gevarieerd en zoveel mogelijk onbewerkt eetpatroon ondersteunend aan een gezonde leefstijl. Waarbij vooral wordt gekeken naar wat voed jou. Specifieke voeding werkt ondersteunend bij bepaalde situaties, denk bijvoorbeeld aan stress. Hierbij rekening houdend met de mogelijkheden en persoon die ik begeleid/coach. Geen calorieën tellen maar wel kijken wat voeding voor rol heeft in het leven. Meer volwaardig en gezonder eten gaat heel vaak samen met je beter voelen. Hierbij kan ik heel goed mijn kennis, ervaring en expertise inzetten als natuurvoedingsadviseur.  

Vanuit een holistische visie werkt alles met elkaar samen en sluit niets elkaar uit, is er disbalans op 1 vlak dan werkt dat ook door op andere vlakken. Wat bijvoorbeeld op fysiek niveau binnenkomt beïnvloed ook jouw mentale, emotionele en niveau van zingeving. Dit is dan bepalend voor hoe je in de wereld staat en dus jouw welzijn. Dit is iets anders dan welvaart. Veel mensen zijn vaak getraind geraakt in het “hebben.” Hebben van materiële zaken, van waardering en van succes. Dit heeft niets te maken met welzijn. Ik richt mij op mentaal, emotioneel en fysiek gezond zijn. Bewustwording van jezelf en alles om je heen heeft hierbij een grote invloed, leven vanuit jouw eigen essentie. Dit is een erg mooi pad om te bewandelen.

Stress

Ik zie dat veel mensen stress ervaren. Dit ontstaat wanneer er meer van je wordt gevraagd dan je denkt aan te kunnen. Qua fysieke reacties zijn het vaak: hartkloppingen, een gejaagd gevoel, niet meer goed kunnen concentreren en altijd maar door willen gaan. Een beetje stress is niet erg en zelfs gezond, het helpt je scherp te blijven. Maar houdt dat te lang aan en heb je geen hersteltijd tussen door dan kan dat wel eens flink mis gaan. Naast fysieke klachten kunnen er ook mentale klachten ontstaan zoals: piekeren of paniek aanvallen. Preventief werken is hierbij natuurlijk ideaal maar dat lukt lang niet altijd.

Ik zet in eerste instantie in op twee punten:

 • Het verlagen van de belasting ( bv. Meer te leren delegeren en taken thuis anders te verdelen).

 • Het vergroten van de mentale belastbaarheid door de fysieke en mentale conditie te verbeteren.

 

Hierbij staan verschillende aspecten niet los van elkaar. En om te gaan voor een duurzaam resultaat in gedragsverandering is het goed om op verschillende vlakken, mentaal, sociaal-emotioneel, fysiek en zingeving, in te zetten. Meer mentale veerkracht ontwikkelen is erg helpend.

Werkvormen

Ik werk ik met diverse coach vormen en oefeningen. Ook gebruik ik ervaringsgerichte opdrachten om meer in het lijf te komen. Mijn yoga achtergrond sluit hierbij goed aan. Hierbij werken we vaak aan meer rust in het hoofd wat heel vaak zorgt voor een algemeen groter welzijn.  Je krijgt handvatten/vaardigheden waardoor je belastbaarheid/ welzijn toeneemt. Ook geef ik opdrachten mee voor thuis. Buiten je comfort zone gaan op een goede manier daar begint vaak gedragsverandering.  Altijd aansluitend op de persoon die ik begeleid/coach.

Iemand die beter in zijn/haar vel zit kan daardoor beter omgaan met alles wat het alledaagse leven brengt, dit geeft rust, geluk, voldoening en vitaliteit. Uiteindelijk kun je zelf met de aangereikte handvatten aan de gang. Een proces met als doel duurzame gedragsverandering.

Ervaring met:

 • Rouwverwerking

 • Stress

 • Balans privé-werk

 • Burn-out

 • Piekeren

 • Conflict hantering

 • Omgaan met ziekte

 • Re-integratie, weer werken na ziekte

 • Keuzes maken

 • Leefstijl veranderen

 • Gezonder eten

 • Energie beter verdelen

 • Angst

 • Controle

 • Ontspanning

 • Zingeving

Mensen omschrijven mij als:

Energiek, humoristisch, verbindend, goed kunnen inleven, praktisch ingesteld, sensitief, denken in mogelijkheden en treed buiten de gebade paden.

Het is fijn om feedback te krijgen van werknemers, coaches en cliënten met wie ik een traject heb afgesloten, dit helpt mij als persoon en professional in mijn eigen ontwikkel en groei proces. En daarnaast is het vooral een groot cadeau. Ik voel mij als mens bevoorrecht en verrijkt dat ik de afgelopen ruim 15 jaar al zoveel uiteenlopende mensen heb kunnen begeleiden. Een stukje heb kunnen meelopen op hun levenspad. Dit is kloppend bij de missie in mijn leven.

Invloeden vanuit:

In mijn begeleiding/coaching werk ik met invloeden vanuit verschillende stromingen. Waarbij ik geloof dat er niet 1 methodiek is die het beste werkt maar dat verschillende methodieken elkaar mooi aanvullen. Inmiddels heb ik hiermee genoeg ervaring en kan ik hierbij goed schakelen en aansluiten op de behoefte.                                                                                                                         

De invloeden komen vanuit: NLP, RET, ACT, systemisch werken,  positieve psychologie, mindfulness, oplossingsgericht werken, integrale yoga filosofie en natuurvoeding.

Waar zijn de gesprekken:

Ik werk met gesprekken op locatie in mijn spreekkamer in Nijmegen en wandel coaching in Nijmegen. En online coaching via video bellen. Ook dit laatste heb ik inmiddels veel ervaring mee op gedaan en werkt prima.

Het eerste oriënterende/kennismakingsgesprek van ongeveer 30  minuten is gratis. Hierin bespreken we wat we voor elkaar kunnen betekenen en kijken we of er een match is. Een match en vertrouwen naar elkaar toe uitspreken,  vind ik van groot belang voor het doen slagen van een traject. Dit gesprek is altijd telefonisch, bij voorkeur via video bellen.

Daarna volgt het eerste gesprek van 1,30 uur, een uitgebreide intake. De vervolg gesprekken duren 1 uur. Mijn ervaring leert dat de meeste trajecten tussen de 3 a 7 gesprekken duren. Met uitschieters naar boven en beneden. Gesprekken vinden in principe plaats door de week, vaak op de woensdag of donderdag. Dit gebeurd in onderling overleg er zijn ook mogelijkheden in de avond. Eventueel kunnen we ook afspraken op een zaterdag (met een weekend toeslag).

Coaching is een cadeautje voor jezelf voor jouw eigen welzijn. Ik zie het als een investering in jezelf, net als een auto ook een apk nodig heeft heb je dat zelf ook af en toe nodig. Natuurlijk brengt dit kosten met zich mee. Eventueel kan dit vergoed worden door jouw werkgever in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Tarieven Particulier:

 

Ik reken 78 euro per uur. Een intake ( eerste gesprek) kost 95 euro. Voor een gesprek op de zaterdag reken ik 90 euro per uur.

Je kunt ook een pakket afnemen, dit kost je minder, dan los betalen:

 

Pakket 1 Light Leefstijl: LVA (leefstijl voedings Analyse) inclusief gesprek van 1,5 uur, uitgebreid maatwerk advies per mail na aanleiding van gesprek + 15 minuten telefonisch toelichting en 1 vervolggesprek van 1 uur = 243,00 euro

 

Pakket 2 Optimale Leefstijl: (korting 25 %) LVA (leefstijl voedings Analyse) inclusief gesprek van 1,5 uur, uitgebreid maatwerk advies per mail na aanleiding van gesprek + 15 minuten telefonisch toelichting en 2 vervolggesprekken van elk 1 uur= 264,00 euro

 

Alle pakketen dienen voorafgaand betaald te worden dit kan in overleg per bank overmaking of contant. Ik zal altijd een coach overeenkomst opstellen zodat we samen binnen kaders werken, dit zorgt voor duidelijkheid in verwachtingen over en weer en transparantie.

bottom of page